English | Francais | Deutsch | Italiano | Español | Türkçe

Opakowania gietkie wspierają zrównoważoną konsumpcję i produkcję

Elastyczne opakowanie działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój - z wieloma zaletami w porównaniu z innymi rodzajami opakowań. Nadal zrównoważony rozwój w opakowaniach elastycznych pozostaje bardzo złożoną sprawą - dlatego chcielibyśmy przedstawić nasz praktyczny przegląd kluczowych kwestii: fakty i liczby.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat elastycznego opakowania i zrównoważonego rozwoju.

Sustainability

Sustainability Messages

Opakowanie giętkie ma na celu zminimalizowanie zużycia materiałów opakowaniowych
Opakowanie giętkie chroni i zabezpiecza cenne towary
Opakowanie giętkie zapobiega powstawaniu odpadów opakowaniowych
Surowce wykorzystane do produkcji opakowań giętkich są , co do zasady, lepiej wykorzystane niż w jakimkolwiek innym typie opakowań
Opakowanie giętkie: niewielki udział w śladzie środowiskowym produktu żywnościowego, lecz znacząca rola w ochronie środowiska
Opakowania giętkie stanowia za jedynie 10% wszystkich materiałów opakowaniowych zużytych do pakowania żywności w Europie, natomiast pakuje się w nie ponad 40% tej żywności
Opakowanie giętkie podlega ponownemu przetwarzaniu w coraz większym zakresie
Zbiórka opakowań giętkich jest koniecznością
CEFLEX to branżowa inicjatywa na rzecz poprawy recyklingu opakowań gietkich
Elastyczne opakowanie wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego wykraczając poza sam recykling
Lekkie opakowania giętkie chronią zasoby
Zapobieganie temu, aby opakowania gietkie zamieniały się w śmieci jest kluczowe
Opakowania giętkie pomagają zapobiegać marnotrawstwu żywności